Având date, indicatorii de performanƫă existenƫi sau definiƫi după nevoile de business, vă arată realitatea astfel încăt să puteƫi creiona viitorul.

Bazaƫi-vă pe experienƫa Evozon Systems, pentru a tranforma MS Dynamics 365 BC ERP într-un puternic instrument al afacerii Dvs.

Ecommnerce
COMERȚ TRADIȚIONAL ŞI ONLINE

Canalele de vânzare sunt descentralizate? Preƫurile sunt desincronizate între platformele de vânzare? Poƫi promite clientilor o dată pentru livrarea produselor?

De pe teren sau de la birou, echipele de vânzări se pot concentra pe interacƫiunea cu clienƫii, ERP-ul furnizându-le informaƫii în timp real. MS Dynamics 365 BC este disponibil în browser (client web) dar şi ca aplicaƫie pe tabletă sau telefon mobil, indiferent de sistemul de operare. Definirea articolelor simple sau compuse, politicile comerciale, regulile si restricƫiile sunt prestabilite și gestionate în MS Dynamics 365 BC şi pentru diferite platforme de e-commerce, asigurând comunicarea automatizată între cele două soluƫii.

Desigur că metodele de aprovizionare specifice fiecărui produs în funcție de furnizori, termene de livrare, constrângerile depozitelor şi complexitatea operaƫiunilor, se regăsesc în calculul necesarului de aprovizionare, astfel încât să susƫină vânzările iar stocurile disponibile să fie la nivel optim.

Service
MENTENANȚĂ ŞI SERVICE

Ai o imagine clară asupra contractelor de service si mentenantă din portofoliu? Cunoşti erorile şi solutiile pentru echipamentele pe care le ai în service? Cât de usor şi corect poƫi estima timpul de lucru în service?

Există clienƫi cu diferite tipuri de contracte şi articole diverse pentru care se poate asigura mentenanƫă atât în perioada de garanƫie cât şi postgaranƫie. Definirea motivelor de eroare şi a soluƫiilor problemelor, programarea intervenƫiilor, asigurarea materialelor, accesul rapid la informaƫii despre disponibilitatea pieselor, stabilirea fluxurile optime, fac mai eficientă munca tehnicienilor şi a inginerilor în service.

Project Management
MANAGEMENT PROIECTE

În mediul în care activezi este esenƫial să fii flexibil şi deschis la modifcări după cerinƫele clienƫilor. Cât de mult poƫi conta pe software-ul tău şi să îl transformi în avantaj competitiv?

Gestionarea unui proiect presupune la nivel înalt urmărirea termenelor, a bugetelor, a oamenilor şi resurselor materiale implicate, pentru fiecare etapă din cadrul fiecărui milestone. Detaliile precum comunicarea cu clientul prin oferirea statusului proiectului, flexibilitatea de a modifica elemente din proiect în functie de noi specificaƫii, legatura cu achizitorii care să asigure la timp materialele care trebuie puse în operă, sunt aspecte reale care influenƫează substanƫial evoluƫia proiectului şi a relaƫiei cu clientul.

Productie
PRODUCȚIE

Cat de facil si rapid obƫii imaginea de ansamblu asupra activităƫii companiei? Aici nu ne referim doar la utilajele şi la oamenii din zona de producƫie, ci si la furnizorii si mai ales la clienƫii pe care trebuie să-i aprovizionezi atunci cand ei solicită.

Cunoscând nevoile de vânzare şi definind disponibilitaƫile oamenilor şi a subcontractorilor, precum şi capacităƫile utilajelor, planificatorii de producƫie işi pot începe ziua de lucru. Achizitorii sunt şi ei “prinşi” în acesta planificare, ERP-ul furnizându-le totodată informaƫii detaliate pentru fiecare produs, precum metodele de aprovizionare şi punând la dispoziƫie instrumente de urmărire a respectării termenelor de livrare. Fluxul articolelor din depozit spre/dinspre zona de producƫie e gestionat astfel încât informaƫiile despre disponibilitatea şi trasabilitatea produselor să fie accesibilie rapid şi în timp real.

Localizare
ADAPTARE LEGISLATIVĂ

Disponibilitatea modulului financiar-contabil adaptat legislaƫiei române, cu funcƫionalităƫi precum cash-flow şi bugete, integrări cu bănci, validarea partenerilor pe ANAF, centralizează informaƫiile din zonele operaƫionale în rapoarte specifice: balanƫa, declaraƫii, registre.