Condiții generale

Acest acord de licență, denumit în continuare Acord, este un acord între dvs. (persoana sau compania care este autorizată să utilizeze sau să revândă Software-ul sau Documentația) și Evozon, în continuare noi / al nostru. Prezentul Acord se aplică tuturor documentelor, extensiilor, licențelor, software-ului, scripturilor, serviciilor pe care le cumpărați de la noi.

Dacă nu sunteți de acord cu prezenții termeni și condiții vă rugăm să vă opriți din folosirea site-ului www.dynamics.evozon.com

Licență

Achiziționând și/sau închiriind orice produs (software) de la noi, recunoașteți că ați citit prezentul Acord și că sunteți de acord cu conținutul și cu termenii acestuia și sunteți de acord să utilizați Software-ul în conformitate cu prezentul Acord.
Acordul intră în vigoare în momentul în care comandați software-ul nostru de pe site-ul nostru sau îl primiți prin e-mail sau printr-un suport de date.
Aveți dreptul de a utiliza licența pentru o persoană juridică și o singură bază de date și pentru numărul și tipul de utilizatori pe care i-ați dobândit.

Drepturi de autor

Suntem titularul dreptului de autor al Software-ului. Software-ul sau o porțiune a acestuia este o chestiune cu drept de autor și protejat prin lege. Orice activitate care încalcă termenii prezentului Acord încalcă legea drepturilor de autor și va fi urmărită în conformitate cu legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a revoca licența oricărui utilizator care deține o licență nevalidă.

Drepturi de proprietate intelectuală

Ne păstrăm toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului, actualizări, documentație și toate datele incluse în acesta, inclusiv, fără a se limita la, drepturi de autor, mărci comerciale și alte drepturi, titluri și interese în Software. Nu veți obține niciun drept asupra Software-ului.
Nu aveți voie să publicați software-ul și documentația fără acordul nostru explicit și scris.
Nu aveți voie să decompilați, să dezasamblați sau să derivați software-ul inversat, cu excepția cazului în care este permis altfel de dispozițiile legale obligatorii, iar în acest caz, ar trebui să ne anunțați în scris, în avans.
Sunteți responsabil pentru backup-ul tuturor datelor, configurațiilor și setărilor stocate în software, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Termeni

Prezentul acord vă oferă un drept neexclusiv de a utiliza software-ul sau documentația în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul EULA, exclusiv pentru managementul propriei afaceri, sub rezerva tuturor celorlalți termeni ai prezentului acord. Licența este active de la achiziƫie sau/şi instalarea de către dvs. și rămâne în vigoare până la rezilierea contractului/contractelor de către oricare dintre părți. Modelul de licență al software-ului poate fi fie perpetuu, fie abonament și vom defini opțiunile disponibile, precum și lista de prețuri. Când achiziționați licența, trebuie să plătiți anual o taxă de actualizare de 16% din preƫul de lista al licenței dacă doriți să aveți acces la actualizări. Când închiriaƫi licenƫa, dacă alegeƫi să nu plătiƫi contravaloarea lunară a chiriei, nu mai aveƫi dreptul de a utiliza Aplicaƫia, începâna cu luna neacoperită de plată.

Aveți dreptul de a utiliza software-ul atât timp cât licența este reînnoită sau chiria lunară este achitată. Dacă alegeți să nu plătiți taxa anuală de actualizare, atunci este posibil să nu mai fiți eligibil să instalați noi actualizări, să cumpărați utilizatori noi și chiar să primiți asistență.
Unele utilizări ale software-ului implică utilizarea unuia sau a mai multor servicii online în platforma de cloud computing – Microsoft Azure sau altul. Se precizează în mod expres că nu suntem responsabili pentru timpul de întrerupere sau alte întreruperi ale platformelor de calcul.
Orice distribuție a Software-ului fără consimțământul nostru, inclusiv distribuția necomercială este considerată încălcarea prezentului Acord și implică răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare.
Nu puteți utiliza nicio parte a codului (nici în întregime nici partial) în alt software sau produs. Nu puteți să dați, să vindeți, să distribuiți, să licențați, să închiriați, să închiriați sau să împrumutați nimănui nici o porțiune din Software sau Documentație. Nu puteți plasa software-ul pe un server, astfel încât acesta să fie accesibil printr-o rețea publică, cum ar fi internetul, în scopuri de distribuție.

Limitarea răspunderii

Nu vom fi răspunzători pentru dvs. pentru niciun fel de daune (inclusiv pierderea profiturilor / economisirii, incidentale sau consecințelor) cauzate dvs., informațiilor dvs. și afacerii dvs. rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a folosi software-ul nostru.
Nu suntem răspunzători pentru urmărirea judiciară care rezultă din utilizarea software-ului împotriva legii sau pentru orice utilizare ilegală.
Dacă nu utilizați Software-ul în conformitate cu termenii acestui Acord de licență, aceasta constituie o încălcare a acordului, iar licența dvs. de utilizare a Software-ului este revocată.
Evozon își rezervă dreptul de a modifica acest contract de licență în orice moment și de a-și impune clauzele în orice moment.

Rezilierea

Acordul de licență rămâne în vigoare până la reziliere. Ne păstrăm dreptul de a retrage dreptul de utilizare a Software-ului în orice moment, dacă nu respectați termenii Acordului, incluzând, dar fără a se limita la, ascunderea sau eliminarea oricărui link sau notificare privind drepturile de autor, după cum este specificat în acest acord.
Dacă continuați să utilizați software-ul după ce Evozon vă va anunța încetarea licenței dvs., sunteți de acord să acceptați să plătiți toate costurile (inclusiv, dar fără a se limita la taxe rezonabile pentru avocați) pentru a pune în aplicare revocarea licenței dvs. și orice daune suferite de noi din cauza utilizării greșite a software-ului de către Dvs.

Disclaimer

Dacă aveți întrebări cu privire la acest EULA/Acord sau aveți nevoie de mai multe informații, puteți contacta în scris la adresa de email dynamics@evozon.com
Evozon poate modifica acest Acord în orice moment, așa că vă rugăm să îl verificați din când în când pentru a vă asigura că sunteți la curent cu orice modificări. Acest acord intră în vigoare începând cu luna Martie 2021.

Contact

Toate informațiile sunt procesate și controlate de Evozon Systems. Dacă aveți întrebări despre cum sunt procesate informațiile vă rugăm să ne contactați la dynamics@evozon.com
Evozon systems, Calea Moților, nr 84, 400370, Cluj-Napoca, Cluj, Romania, +40 364 101 203.